စာဖတ္သူ မ်ားအားေတာင္းပန္ၿခင္း(ေမတၱာ)

ခုဘဲ ရန္ကုန္ကို္ ဖုံးဆက္ေမးခဲ႔ပါတယ္။ ေမတၱာသတင္းကို ။။။

မဟုတ္ဘူး တဲ႔။ေမတၱာ ေတာ႔ေမတၱာ ဘဲ။ ဒါေပမယ္႔ လူရႊင္ေတာ္ ေမတၱာ မဟုတ္ပါဘူးတဲ႔ဗ်ာ။

ဇာတ္ထဲကလုိ႔ ေၿပာပါတယ္။ သတင္းအမွားတင္မိတဲ႔ အတြက္ အားလုံးကို အႏူးညြတ္ေတာင္းပန္ပါတယ္ ။

အဲဒီ ပို႔စ္ကို လည္းၿဖဳတ္လိုက္ပါၿပီေနာ္။

သူမေသတဲ႔အတြက္ လည္း၀မ္းသာမိပါတယ္ဗ်ာ။
Read More ->>