ခ်စ္ရပါေသာေမာင္

ကၽြန္မ ဘ၀မွာ ဒီေန႔ဟာ ၀မ္းအနည္းဆဳံးေန႔တစ္ေန႔ပါ။ ကၽြန္မ သိပ္ခ်စ္ရတဲ႔ သူက ကၽြန္မနဲ႔ အေ၀းဆုံးကို ထြက္ေၿပးသြားေတာ႔မယ္လုိ႔ ေၿပာတဲ႔ေန႔တစ္ေန႔ေပါ႔။ သူနဲ႔ ကၽြန္မနဲ႔ အိမ္ေထာင္သက္ ၅ ႏွစ္မွာ သူဆီက မထင္မွတ္ထားတဲ႔ စကားတစ္ခြန္းကို ကၽြန္မ ၾကားခဲ႔ရတယ္။ ကၽြန္မ အရမ္း၀မ္းနည္းခဲ႔႔ရပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ကုိယ္ပိုင္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္နဲ႔ ကုိယ္တုိင္ တည္ေဆာက္လာတဲ႔ အေဆာက္အအံုေလးကို ကၽြန္မတကယ္ မပ်က္စီးေစခ်င္ပါဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ေရးခဲ႔ၾကတဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ကမၻာေလးတစ္ခု ပ်က္စီးသြားမွာ မလုိလားဆုံး လူသားဟာ ကၽြန္မဘဲၿဖစ္ပါတယ္။

Read More ->>