စင္ကာပူ မွ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ား အိမ္ခန္းၿပန္ငွားရန္ သိသင္႔သည္႔ အခ်က္မ်ား


စင္ကာပူမွာ အိမ္၀ယ္ၿပီးတဲ႔လူတုိင္းလိုလုိ အိမ္ခန္းေတြကုိ ၿပန္ငွားၾကတာ ထုံးစံလုိလိုပါဘဲ။ အဲဒီလုိၿပန္ငွားတဲ႔ အခါ စင္ကာပူ အိုးအိမ္ဖြံၿဖိဳးတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (HDB) ရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္ေလးေတြ သိရွိရေအာင္လုိ႔ ၿပန္လည္မွ်ေ၀ရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ စည္းကမ္းခ်က္ ၈ ခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြက ေတာ႔ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္ပါတယ္။

              
၁. အိမ္ခန္းငွားခြင္႔ ရွိ၊မရွိ (အိမ္ရွင္)

၂. အမ်ားဆုံးငွားႏိုင္ခြင္႔ အခန္းအေရအတြက္

၃. အိမ္ခန္းငွားခြင္႔ ရွိ၊မရွိ (အိမ္ငွား)

၄. အိမ္ငွားခြင္႔ကို မွတ္ပုံတင္ၿခင္း

၅. အိပ္ခန္း ငွားခြင္႔ ကာလ

၆. အိမ္ငွားခြင္႔ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၇. အြန္လုိင္းမွာ မွတ္ပုံတင္ၿခင္း တုိ႔ၿဖစ္ပါတယ္။Read More ->>

ကင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါး ကန္ေတာ႔ၿခင္း
 
တရား အားထုတ္ေတာ႔မယ္ လုိ႔စိတ္ဆုံးၿဖတ္ၿပီးတဲ႔ လူတုိင္းလုိလုိ ထုိကင္ပြန္းၾကီး ဆယ္ပါး ကို ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းလိုလုိ ရြတ္ဖတ္သင္႔ပါတယ္။  ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ႔ ကိုယ္တရား အားထုတ္တဲ႔ အခါ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုဥာဏ္ ေပၚခါနီးေလးမွာဘဲ  အမွတ္ေတြဟာ ေလ်ာ႔က်သြားတတ္တယ္။ လမ္းလြဲသြားတတ္ပါတယ။္ အဲဒါ ဟာ ကံေတြေၾကာင္႔ၿဖစ္တတ္ပါတယ္၊ ယခုပစၥဳပါန္ ဘ၀မွာ မပစ္မွားခဲ႔ေသာ္လည္းဘဲ ဟုိး ကုိယ္မၿမင္ရတဲ႔ အတိတ္ကာလမွာ ပစ္မွားခဲ႔ရင္လည္း အဲဒါဟာ ဒီဘ၀မွာလာၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္ ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ကိုယ္မွားခဲ႔ရင္လည္း ကိုယ္အားထုတ္တဲ႔တရား ကိုမထိခုိက္ေအာင္ ကို္ယ္႔ဘက္ က၀န္ခ်ေတာင္းပန္ ကန္ေတာ႔သင္႔ပါတယ္။ ထုိကင္ပြန္းၾကီး ဆယ္ပါးကို ကန္ေတာ႔ရန္ ဆရာေတာ္ဘုရားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကသင္ၾကားေပးၾကပါတယ္။ ထုိအထဲကမွ ေၿမာက္ဦးဆရာေတာ္ ရဲ႕ ကင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးကန္ေတာ႔ခန္းကို မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္။ 
Read More ->>

မတ္လ မွာ ေမြးဖြားေသာ သူမ်ားအတြက္ဒီတစ္ခါ ကုိယ္ေရးခ်င္တာ ကေတာ႔ လအလိုက္ ေမြးေန႔ရွင္ေတြရဲ႕ ထူးၿခားတဲ႔လကၡဏာ ေတြပါဘဲ။ ဒီ ပို႔စ္ ေလးကို လစဥ္ ၁ ရက္ေန႔ သို႔မဟုတ္ လကုန္ ရက္ေတြမွာ ေရးသားသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၁ ႏွစ္ၿပည္႔တဲ႔ အထိေပါ႔။

Read More ->>

ၿဖစ္ပ်က္ခဲ႔ ေသာ ႏွင္႔ ရည္ရြယ္ထားေသာ (အတိတ္ ႏွင္႔ အနာဂတ္)


ကိုယ္ ဒီပို႔စ္ ေလးမွာ ကိုယ္ အတိတ္မွာ ၿဖစ္ပ်က္ ခဲ႔တာေတြ နဲ႔ အနာဂတ္ အတြက္ ကိုယ္ရည္ရြယ္ထားတဲ႔ အရာေလးေတြကို ခ်ေရးခ်င္ပါတယ္။
ကိုယ္ အသက္ က ဒီ April ဆိုရင္ ၃၂ ႏွစ္ၿပည္႔လုိ႕ ၃၃ ထဲကို ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ ပါေတာ႔မည္။ ဒီစင္ကာပူ မွာ စၿပီးေနထိုင္ခဲ႔တာ ဒီႏွစ္ February ဆိုရင္ ၇ ႏွစ္ တင္းတင္းၿပည္႔ခဲ႔ၿပီ။ အခ်ိန္ေတြရယ္ အကုန္ၿမန္ပါဘိႏွယ္။ ကို္ယ္မွတ္မိပါေသးသည္။ ကိုယ္ ဒီစင္ကာပူကို စေရာက္လာ တုန္းကေပါ႔။

Read More ->>