ကင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါး ကန္ေတာ႔ၿခင္း
 
တရား အားထုတ္ေတာ႔မယ္ လုိ႔စိတ္ဆုံးၿဖတ္ၿပီးတဲ႔ လူတုိင္းလုိလုိ ထုိကင္ပြန္းၾကီး ဆယ္ပါး ကို ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းလိုလုိ ရြတ္ဖတ္သင္႔ပါတယ္။  ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ႔ ကိုယ္တရား အားထုတ္တဲ႔ အခါ မဂ္ဥာဏ္ ဖိုဥာဏ္ ေပၚခါနီးေလးမွာဘဲ  အမွတ္ေတြဟာ ေလ်ာ႔က်သြားတတ္တယ္။ လမ္းလြဲသြားတတ္ပါတယ။္ အဲဒါ ဟာ ကံေတြေၾကာင္႔ၿဖစ္တတ္ပါတယ္၊ ယခုပစၥဳပါန္ ဘ၀မွာ မပစ္မွားခဲ႔ေသာ္လည္းဘဲ ဟုိး ကုိယ္မၿမင္ရတဲ႔ အတိတ္ကာလမွာ ပစ္မွားခဲ႔ရင္လည္း အဲဒါဟာ ဒီဘ၀မွာလာၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္ ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ကိုယ္မွားခဲ႔ရင္လည္း ကိုယ္အားထုတ္တဲ႔တရား ကိုမထိခုိက္ေအာင္ ကို္ယ္႔ဘက္ က၀န္ခ်ေတာင္းပန္ ကန္ေတာ႔သင္႔ပါတယ္။ ထုိကင္ပြန္းၾကီး ဆယ္ပါးကို ကန္ေတာ႔ရန္ ဆရာေတာ္ဘုရားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကသင္ၾကားေပးၾကပါတယ္။ ထုိအထဲကမွ ေၿမာက္ဦးဆရာေတာ္ ရဲ႕ ကင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးကန္ေတာ႔ခန္းကို မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္။ 


၁) သေဗၺညဳတဥာဏ္ပို္င္ရွင္ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္မ်ားအေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊


၂) ပေစၥက ဗုဒၶါ အရွင္သူၿမတ္မ်ားအေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊

၃) ရဟႏၱာ အရွင္သူၿမတ္မ်ားအေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊

၄) အဂၢသာ၀က မဟာသာ၀က အရွင္သူၿမတ္မ်ားအေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊

) ယခုဘ၀၌ ေတာ္စပ္လွ်က္ရွိေသာ မြးသမိခင္ၾကီးႏွင္႔ သံသရာ အဆက္ဆက္က ေတာ္စပ္ခဲ႔ဖူးေသာ 
 ေမြးသမိခင္ၾကီးမ်ား ႏွင္႔ ေကၽြးသမိခင္ မ်ားအေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊

၆) ယခုဘ၀၌ ေတာ္စပ္လွ်က္ရွိေသာ ဖခင္ၾကီးႏွင္႔ သံသရာအဆက္ဆက္ က ေတာ္စပ္ခဲ႔ဖူးေသာ ဖခင္ မ်ားအေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊

 
ရ) မိမိတို႕ကို ေလာကုတၱရာ တရားအသိထူးရေအာင္ ေဟာေၿပာေပးၾကကုန္ေသာ သင္ဆရာ ၿမင္ဆရာ ၾကားဆရာ ဆရာေတာ္ မ်ားအေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊

၈) မိမိတို႕ကို ေလာကီ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးၾကကုန္ေသာ သင္ဆရာ ၿမင္ဆရာ ၾကားဆရာ  မ်ားအေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊

၉) သီလ၀ႏၱ သူေတာ္စဥ္ မ်ားအေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊
သီလ၀ႏၱ ဆုိသည္မွာ - အက်င္႔သီလ၊ ေစာင္႔စည္းအပ္ေသာ ၀ိနည္း တုိ႔ၿဖင္႔ၿပည္႔စုံေသာ လို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါသည္။

၁၀) မိမိတုိ႕ အခက္အခဲရွိစဥ္က စကားတစ္ခြန္း၊ ေရတစ္ခြက္၊ ထမင္းတလုတ္ ေကၽြးခဲ႔ ဖူးေသာ ေက်းဇူး ရွင္ မ်ားအေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊

တပည္႔ေတာ္တုိ႔သည္ ယခုဘ၀၌ၿဖစ္ေစ၊ သံသရာအဆက္ဆက္က ၿဖစ္ေစ၊ သိရ်္ ၿဖစ္ေစ မသိရ်္ၿဖစ္ေစ ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ စသည္တုိ႔ၿဖင္႔ ၿပစ္မွား က်ဴးလြန္ ၿပဳလုပ္ ၾကံစည္ ရွိခဲ႔ဖူးပါသည္။ ထုိရွိခဲ႔ၿခင္းကို တပည္႔ေတာ္တုိ႔သည္ သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္စြာၿဖင္႔ ၀န္ခံပါဧ။္။ ၀န္ခ်ပါဧ။္ ၊ ေတာင္းပန္ပါဧ။္ ၊ကန္ေတာ႔ပါဧ။္ အရွင္ဘုရား။

ထိုကုသိုလ္ေၾကာင္႔ ဆုိးက်ဳိးေပးဆဲ ဆုိးက်ိဳးေပးလတၱံေသာ အနိငွ ေဘးဒဏ္ ရန္စြယ္အေပါင္းတို႔သည္ ပိန္းၾကာဖတ္တြင္ ေရမတင္သကဲ႔သို႔ ကင္းစင္လြင္႔ေပ်ာက္ ရရ်္ေကာင္းက်ိဳးအနႏၱ ၿဖစ္ထြန္းရပါလုိ ဧ။္ ၊ ေကာင္းက်ိဳးအနႏၱခံစား ရပါလုိ ဧ။္ ၊ကာင္းက်ိဳးအနႏၱ မ်က္ေမွာက္ ၿပဳရပါလုိ ဧ။္ ၊အရွင္ဘုရား။

ထုိကဲ႔သို႔ ရြတ္ဆို ကန္ေတာ႔ၿပီးလွ်င္ ကိုယ္က လည္းၿပန္ၿပီး ကုိယ္႔ကို ၿပစ္မွားမိတဲ႔သူမ်ား အား ခြင္႔လႊတ္ပါသည္ ဟုဘုရားေရွ႕ထံ ရြတ္ဆုိရပါမည္။

ထုိကင္ပြန္းၾကီး ဆယ္ပါးကို ေန႔စဥ္ ရွိခိုးကန္ေတာ႔ေတာင္းပန္သင္႔ၿပီးမွ တရားအားထုတ္ရင္ ပိုၿပီးခရီးေရာက္ႏို္င္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စဥ္မ်ား အားလုံး အုိ၊နာ၊ေသ၊ဖြား စသည္တုိ႔ ဆိတ္သုဥ္းရာ ၿမတ္နိဗၺာန္ကို လ်င္ၿမန္စြာ ေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။
No comments: